De Christenunie heeft een motie ingediend: Energie neutraal ontwikkelen grondpercelen

building-2762319_1920woensdag 10 januari 2018 10:00

Vanuit bijbels perpectief vindt de ChristenUnie Zutphen-Warnsveld het belangrijk om zuinig om te gaan met onze aarde. We willen dan ook onze best doen om dit in Zutphen te realiseren. Daarom wil de ChristenUnie Zutphen-Warnsveld dat er bij de nieuw te bouwen woningen en bedrijfsgebouwen veel minder energie gebruikt gaat worden dan nu meestal nog het geval is. De energie die dan nog nodig is mag niet meer door kolen of gas worden opgewekt maar bij voorkeur door alternatieve energiebronnen zoals wind, zonnestraling en aardwarmte. De ChristenUnie Zutphen-Warnsveld wil dat de gemeente eisen gaat stellen bij de verkoop van nieuwe bouwgrond, zodat het inzetten van deze alternatieve duurzame energiebronnen vanaf nu verplicht wordt bij nieuw te bouwen woningen. Cleantech moet je doen! 

 

De ChristenUnie Zutphen-Warnsveld heeft in december 2017 de motie energie neutraal ontwikkelen grondpercelen opgesteld en ingediend om de gemeente er toe te bewegen om hier een leidende rol in te nemen. Deze motie staat voor 15 januari 2018 op de agenda van de Forum/Raadsvergadering.

Hieronder de website met de motie,de datum en plaats waar het wordt besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-energieneutraal-ontwikkelen-grondpercelen

« Terug