Waarom zijn wij mede-indiener van de motie van wantrouwen.

geschikt ongeschiktmaandag 28 mei 2018 12:48

Op 14 mei ‘18 maandagavond, is de Raadsvergadering een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Annelies de Jonge. De motie werd met 12 voor- en 15 tegenstemmers, niet aangenomen. De CU was mede-indiener van de motie.

Aanleiding voor de indiening van de motie was het achterhouden van een rapport over het Plein. Dat rapport was  begin december ‘17 bij de wethouder door de directie van het Plein met de wethouder en het onderzoeksbureau (BMC) besproken. BMC trekt de conclusie dat er te veel mensen werken bij het Plein en dat de organisatie in deplorabele toestand verkeert. Onder druk van pers en Raad is het rapport medio pas april ‘18 vrij gegeven.

Directe reden voor de indiening van de motie was het optreden van de Wethouder op 23 april ‘18. De wethouder verschool zich achter haar formele positie als Bestuurder van het Plein en was volgens haar geen verantwoording schuldig aan de Raad. Gisteravond bood de wethouder haar excuses aan, voor zowel haar voor optreden op 23 april ‘18 als het achterhouden van het rapport. De excuses waren welgemeend. Ondanks het excuses van de Wethouder besloten 5 partijen, waaronder de CU, de motie door te zetten. Belangrijkste reden was dat (pas) onder druk van de een dreigende motie de wethouder besloot haar excuses aan te bieden, dat realiserend besloot ik voor de motie te stemmen.

Er valt nog veel meer over het Plein te zeggen, de ontvlechting uit het samenwerkingsverband met omringende gemeenten, samenvoeging van het Werkbedrijf met het Plein en de grote tekorten op het Sociaal Domein als geheel. Als het goed gaat staat volgende week een nieuw gemeentebestuur klaar. Dan hoop ik u bij te praten over het nieuwe programma en de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein.

« Terug