Informatie over de voorjaarsnota en onze motie over eenzaamheid is bijna unaniem aangenomen door de raad!

samenwerken Christenunie blogdinsdag 19 juni 2018 21:18

Het nieuwe college trad in mei aan. Het had nauwelijks tijd om zich alle dossiers eigen te maken, of daar stond de Voorjaarsnota op 15 juni ‘18 op de agenda. De Voorjaarsnota geeft Raad en college de mogelijkheid plannen en voornemens bekend voor volgend jaar bekend te maken. Helaas, we moeten bezuinigen, we hebben een hele vrijdag besteed aan het bedenken van kaders en uitgangspunten. Duidelijk is dat we als gemeente Zutphen € 20 mln meer uitgeven aan uitkeringen en zorg (Sociaal Domein) dan we van het Rijk ontvangen op een totale begroting van € 180 mln. Meer dan de helft van onze inkomsten gaat naar het Sociaal Domein. Dat is niet vol te houden. We hebben geen buffer meer voor onverwachte uitgaven. De opgave is de komende jaren structureel € 8 a € 10 mln minder uit te geven of wel te bezuinigen. In september horen we van het college waar de klappen vallen.

Was er dan geen lichtpunt? Voor de ChristenUnie was er wel degelijk een lichtpunt. De motie eenzaamheid die wij op 15 juni ‘18 indienden, is bijna unaniem aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd eenzaamheid onder inwoners, met name ouderen, te onderzoeken. Hoe groot is de groep die zich eenzaam voelt, in welke leeftijdscategorie, afhankelijkheid van een uitkering, enzovoort. En misschien nog belangrijker, wat kunnen we er aan doen om het aantal mensen wat zich eenzaam voelt, uit hun isolement te halen. In komend najaar wordt er een speciale bijeenkomst voor belegd waarbij ook een aantal maatschappelijke organisaties worden gevraagd hun verhaal te houden. Aan één van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma wordt nu inhoud gegeven, iets om dankbaar voor te zijn.

Abel

« Terug