FRACTIE

De fractie stelt zich voor

Wij zijn de fractie van de ChristenUnie van Zutphen

Abel

'S morgens als ik aan het ontbijt zit komen vaak de eerste appjes al weer binnen.
De kinderen zijn al jaren de deur uit. Dus ik kan rustig reageren en terug geven wat je bezig houdt.
Ook in Zutphen heeft de toenemende individualisering zijn tol geëist. We zijn doorgeslagen. Het is te veel ieder voor zich in plaats van samen. Dat eist zijn tol onder de volwassenen maar verdrietig genoeg ook onder onze kinderen. Teveel kinderen groeien op in armoede met alle gevolgen van dien.
Voor een 2e raadsperiode mag ik nu voor de CU in de Raad het woord voeren over vergrijzing, armoede, schulden en laaggeletterdheid en tal van andere onderwerpen.
Samen met de fractie ga ik voor een stad waarin de zorg voor elkaar en onze omgeving de boventoon voert. Dat vraagt geduld en goed luisteren. Luisteren naar elkaar in de gemeenteraad maar vooral naar onze inwoners.
Een gemeenteraad is het enige platform waar zorgen en verlangens van inwoners en bestuur bij elkaar komen. In Zutphen gebeurt dat in de Burgerzaal.
Het besef dat juist die Burgerzaal al eeuwenlang het bestuurlijk hart van Zutphen is, maakt het voor mij bijzonder.
Het gaat niet mij om beetje meer welvaart voor een enkeling maar om meer welzijn voor ons allemaal. Mijn droom is een stad waar mensen schuldenvrij kunnen wonen

En juist die droom geeft mij energie er de komende jaren tegen aan te gaan.

Abel van Dijken

Abel van Dijken                                       Raadslid

a.vandijken@raad.zutphen.nl

 

Ine

‘Geen schoner spreuk - en meer van kracht - dan Micha 6 en wel vers 8.’
Voor sommige mensen is dit de mooiste tekst uit de Bijbel. Want heel concreet word je hier
opgeroepen om recht te doen, trouw te zijn en Gods weg te volgen. Voor mij betekent dat dat ik wil
opkomen voor mensen in achterstand, dat ik armoede wil bestrijden en eenzaamheid uitbannen, dat
ik onrecht aan de kaak wil stellen en in vrede wil leven.
Bij de ChristenUnie Zutphen Warnsveld willen we dat ook graag zien in het beleid van onze
gemeente. Onze verkiezingsslogan is niet voor niets: Samen Recht Doen.
In de afgelopen jaren bleef er veel geld in de Zutphense kas zitten. Dat kan écht niet! Dat geld is er
en moet uitgegeven worden aan iedereen die het nodig heeft. Helaas kennen de mensen die voor
dit geld in aanmerking komen de weg er naartoe kennelijk niet. Ze zijn misschien niet op de hoogte.
Ze moeten wellicht te veel formulieren invullen. Teksten van die formulieren kunnen te moeilijk zijn.
Of de formulieren zijn alleen digitaal in te vullen.
De ChristenUnie vindt dat dit anders moet. Wij willen ons inzetten voor:
1. Eén aanvraag voor minima: samen met de gemeente kijkt de aanvrager voor welke
regelingen hij of zij allemaal in aanmerking komt en die worden in één keer ingevuld.
2. Formulieren moeten in duidelijke, begrijpelijke taal geschreven zijn.
3. Bij schulden moet sneller hulp geboden worden om meer ellende te voorkomen.
Zo willen wij Recht Doen aan alle inwoners van onze gemeente: vóór u, maar ook graag Samen met
u.
Mijn naam is Ine Kamp, al ruim 27 jaar wonend in Zutphen en en nu bijna vijf jaar in Warnsveld. Ik
ben getrouwd met Joost, samen hebben we 3 kinderen én 4 kleinkinderen. Ik werk voor de
bibliotheken in de gemeentes Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst. En als 
fractievertegenwoordiger in de raad.

Ine Kamp                                               Forum lid

i.kamp@raad.zutphen.nl

Karin
Mijn naam is Karin Oldenhuis. Ik ben forumlid voor de ChristenUnie in Zutphen.
Inmiddels woon ik met man en kinderen gezin al 20 jaar in Zutphen. Met steeds meer plezier. Zutphen is een mooie stad! Altijd al geweest, maar we weten het steeds mooier neer te zetten. Daar werk ik graag aan mee.
Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom is het goed om oog te hebben voor elkaar. Zodat de overheid passende ondersteuning kan bieden als dat nodig is. In elke levensfase.
   Oog hebben voor elkaar zodat onze samenleving veilig is. Niet méér boa’s en camera’s, maar meer elkaar aanspreken en voor elkaar zorgen.
   Oog hebben voor elkaar betekent ook goed voor elkaar zorgen. Ik wil meehelpen inwoners van Zutphen en Warnsveld die geen stem hebben, een stem te geven. Meehelpen armoede tegen te gaan, meehelpen eenzaamheid te bestrijden. Meehelpen ook om voor iedereen
een plek om te wonen te realiseren.
   Oog hebben voor elkaar betekent wat mij betreft ook verder kijken dan alleen Zutphen en Warnsveld. Wat kunnen we betekenen voor asielzoekers, voor statushouders en ook voor toeristen en andere bezoekers van onze stad.
De afgelopen verkiezingen zijn wij met de ChristenUnie ingegaan onder het motto “Samen Recht Doen”. Samen omdat niemand het alleen hoeft te doen, Recht omdat ieder mens telt en Doen omdat we geen grote woorden en loze beloftes gebruiken, maar aan de slag willen!

Karin Oldenhuis                              Forum lid

k.oldenhuis@raad.zutphen.nl

 
Bart Jan
Mijn naam is Bart Jan Westerhof. Getrouwd met Idelette en
vader van 3 kinderen. Ik woon in Warnsveld.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het voortgezet
onderwijs. Daar houd ik mij voornamelijk bezig met het
zorgen voor een inspirerende werk en leeromgeving voor
leerlingen van 0 tot 18 jaar.
En in de lokale politiek vertaal ik dat naar het zorgen voor
een inspirerende woon en leefomgeving voor de inwoners van
Zutphen en Warnsveld. En daarin gaat de komende tijd veel
gebeuren op het gebied van energievoorziening,
duurzaamheid en wonen. Wij, ChristenUnie Zutphen-
Warnsveld, willen een woonomgeving achterlaten die leefbaar
en duurzaam is voor onze kinderen en kleinkinderen.
Als er huizen gebouwd worden, vinden wij het van belang dat
de doorstroom in de woningmarkt op gang komt. Daarvoor
mogen geen bureaucratische barrières opgeworpen worden.
Wij willen knokken voor betaalbaar en duurzaam wonen voor
iedereen, jong en oud, waarbij ruimte is voor alternatieve
woonvormen, zoals tiny houses en ouderen woningen.
Ik zet mij hier graag voor in, met een enthousiaste fractie die
zorgt voor verbinding tussen inwoner en overheid, met de
menselijke maat. We zullen het samen moeten doen:
overheid en burgers.

Bart Jan Westerhof
Forum lid

b.westerhof@raad.zutphen.nl